မူလသို့ / Home

Advertising Myanmar .com: Your reliable advertising agency in Myanmar

English Chinese (Simplified) French German Japanese Malay Thai

Advertising Myanmar .com  Ad Store  

Our 1-stop advertisement online store is an ad agency where you can buy and order ad-space for all advertising media in Myanmar. We accept PayPal, Visa, and Mastercard payments. You can conveniently pay us to order and advertise your product, services, or events, in Myanmar newspapers, journals, and magazines. Although we are not completely a full-service advertising agency yet, we can operate your advertising campaigns depending on product. Feel free to send a brief email or give us a call for consultation on your project.

ဖေ့ဘုတ် မက်စင်ဂျာနဲ့ မေးလို့ရတယ်။
Message to ad mar digital marketing.

https://fb.com/advertisingmyanmar

ဗိုက်ဘာ နဲ့ ပြောလည်း ရပါတယ်
Viber to ad mar digital marketing.
09 979 300 900

ဖုန်းလည်း ဆက်နိုင်တယ်
Call ad mar digital marketing
09 979 300 900

အိမေး ပို့လည်းရတယ်။
Email to ad mar digital marketing.
[email protected]

 

ဖုန်းသာဆက်လိုက်ပါ
 

☎ 09 979 300 900


ad mar digital marketing
Advertising Myanmar .com: Advertising Division of Myanmars.NET

3/1 Myanmar ICT Park, Yangon 11052, Myanmar.
Yangon: (+95) 09 979 300 900,
(+95-1) 652323, 652250
Bangkok: (+66) 080-776-2610
New York: (+1) 646-867-3932
California: (+1) 707-988-0300

We have 51 guests and no members online

  page views so far.

Shopping Cart: you have chosen to order these...

 x 
Cart empty