မူလသို့ / Home

 
Advertising Myanmar .com: Your reliable advertising agency in Myanmar

English Chinese (Simplified) French German Japanese Malay Thai

ဖုန်းသာဆက်လိုက်ပါ ☎ 09 979 300 900

 
 

Advertising Myanmar .com  Ad Store  

Our 1-stop advertisement online store is an ad agency where you can buy and order ad-space for all advertising media in Myanmar. We accept PayPal, Visa, and Mastercard payments. You can conveniently pay us to order and advertise your product, services, or events, in Myanmar newspapers, journals, and magazines. Although we are not completely a full-service advertising agency yet, we can operate your advertising campaigns depending on product. Feel free to send a brief email or give us a call for consultation on your project. 

Advertising in Myanmar with free Classified Ads (အခမဲ့ ကြော်ငြာ ကဏ္ဍ)

Google+

ဖုန်းသာဆက်လိုက်ပါ

☎ 09 979 300 900


မြန်မာနက်၊ ကြော်ငြာဌာန
Advertising Myanmar .com
Advertising Division of Myanmars.NET

3/1 Myanmar ICT Park, Yangon 11052, Myanmar.
Yangon: (+95) 09 4318 8895, (+95-1) 652323, 652250
Bangkok: (+66) 080-776-2610
New York: (+1) 646-867-3932
Californai: (+1) 707-988-0300

We have 78 guests and no members online

  page views so far.

Shopping Cart: you have chosen to order these...

 x 
Cart empty